ENGLISH

Đào tạo Đại học

admin gửi vào T5, 03/10/2016 - 09:40
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN                                                                       *CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM*
admin gửi vào T4, 11/02/2016 - 06:18
*(BĐ) - Thạc sĩ Trần Minh Chương, Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế Trường Đại *
admin gửi vào T3, 08/16/2016 - 21:08
ĐỂ TẢI KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ HÈ 2015 - 2016, NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY TẢI FILE [1] [1] http://nguvan.qnu.edu.vn/sites/default/files/KE%20HOCH%20THI%20PHU%202015-2016%20%28L%E1%BB%9Bp%20ss%20%C3%ADt%29.xlsx
admin gửi vào T5, 08/04/2016 - 16:53
   Quý thầy cô giáo xem bảng phân công giảng dạy HK I và HK II năm học 2016 - 2017 theo những đường dẫn dưới đây:

Trang