ENGLISH

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

    Với truyền thống 40 năm giảng dạy Đại học Sau đại học (1977 – 2017), hiện nay khoa Ngữ văn, Trường Đại học Quy Nhơn đang đào tạo 3 ngành Đại học hệ chính quy: phạm Ngữ văn, Cử nhân Ngữ văn, Việt Nam học – Du lịch; 2 chuyên ngành Thạc : Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ học  giảng dạy Tiếng Việt cho Lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

    Chuẩn đầu ra Khung chương trình đào tạo cụ thể của các ngành đào tạo nói trên, xin xem cụ thể trong chuyên mục Đào tạo của website này (Đào tạo Đại học, Đào tạo Sau Đại học, Đào tạo Lưu học sinh Lào)