ENGLISH

Hội nghị nghiên cứu khoa học Ngữ văn năm 2016 thành công tốt đẹp

     Nghiên cứu khoa học một trong những hoạt động quan trọng gắn liền với công tác đào tạo. Trong nhiều năm qua, tập thể lãnh đạo giảng viên Khoa Ngữ văn luôn xác định hướng dẫn khoa học nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên mang tính liên tục. Cùng với lãnh đạo Nhà trường, BCN Khoa đã hết sức quan tâm, hỗ trợ cho hoạt động này của sinh viên, học viên cao học các khóa.

     Vào lúc 8 giờ sáng ngày 15/05/2016 tại Hội trường tầng 13 Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Ngữ văn đã tổ chức thành công "Hội nghị nghiên cứu khoa học Ngữ văn năm 2016". Tham dự hội nghị, các thầy giáo, các bạn học viên, sinh viên Khoa Ngữ văn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận các vấn đề khoa học Ngữ văn thông qua các tham luận của học viên, sinh viên trong Khoa. Đây  một hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn trong tình hình hiện nay.

     18 tham luận tham gia hội nghị đã được tập hợp thành kỷ yếu, 8 tham luận được lựa chọn báo cáo trong suốt tiến trình hội nghị. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, ghi dấu một hoạt động  nhiều ý nghĩa đối với các thầy  giáo, các bạn học viên, sinh viên trong khoa.

 

Một vài hình ảnh của Hội nghị