ENGLISH

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

STT

DANH SÁCH

GIẢNG VIÊN

CHỨC VỤ

TỔ CHUYÊN MÔN

LỊCH 

KHOA HỌC

1

TS. Nguyễn Văn Đấu

Trưởng Khoa

luận văn họcPhương pháp dạy học

lịch khoa học

2

TS. Nguyễn Quốc Khánh

Trưởng

Bộ môn

luận văn họcPhương pháp dạy học

lịch khoa học

3

TS. Nguyễn Quang Cương

 

luận văn họcPhương pháp dạy học

lịch khoa học

4

ThS. Trần Thị Diệu Nữ

 

luận văn họcPhương pháp dạy học

lịch khoa học

5

ThS. Trần Thanh Bình

 

luận văn họcPhương pháp dạy học

lịch khoa học

6

CN.Phan Nguyễn Trà Giang

 

luận văn họcPhương pháp dạy học

lịch khoa học

7

TS. Minh Hải

Trưởng

Bộ môn

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

8

ThS.Trần Xuân Toàn

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

9

TS. Trần Văn Phương

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

10

TS. Nguyễn Ngọc Quang

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

11

GV. Huỳnh Chương Hưng

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

12

ThS. Chu Phương

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

13

ThS. Trần Thị Nhi

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

14

TS. Nguyễn Đình Thu

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

15

ThS. Trần Thị Quỳnh

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

16

ThS. Như Ngọc

 

Văn học Việt Nam – Hán Nôm

lịch khoa học

17

TS. Nguyễn Văn Lập

Trưởng

Bộ môn

Ngôn ngữ - Việt Nam học

lịch khoa học

18

PGS.TS. Xuân Hào

P.Trưởng Khoa

Ngôn ngữ - Việt Nam học

lịch khoa học

19

TS. Nguyễn Thị Vân Anh

 

Ngôn ngữ - Việt Nam học

lịch khoa học

20

ThS. Nguyễn Thị Huyền

 

Ngôn ngữ - Việt Nam học

Lý lịch khoa học

21

ThS. Đặng Thị Thanh Hoa

 

Ngôn ngữ - Việt Nam học

Lý lịch khoa học

22

ThS. Trương Thị Mỹ Hậu

 

Ngôn ngữ - Việt Nam học

Lý lịch khoa học

23

ThS. Lê Từ Hiển

Trưởng

Bộ môn

Văn học nước ngoài

Lý lịch khoa học

24

TS. Bùi Thị Kim Hạnh

 

Văn học nước ngoài

Lý lịch khoa học

25

ThS. Lê Minh Kha

 

Văn học nước ngoài

Lý lịch khoa học

26

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Trinh

 

Văn học nước ngoài

Lý lịch khoa học