ENGLISH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TIẾP NHẬN 20 LƯU HỌC SINH VÀ CÁN BỘ LÀO

() - Thạc Trần Minh Chương, Phó trưởng Phòng Quản khoa học hợp tác quốc tế Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết, ngày 24.10, Trường đã tiếp Đoàn cán bộ của tỉnh Salavan (Lào), đưa 3 lưu học sinh 2 cán bộ của tỉnh sang học tiếng Việt học cao học. Trước đó, 3 tỉnh Nam Lào khác Champasac, Attapư, Sekong đã đưa 13 lưu học sinh sang nhập học tại trường.

Được biết, năm học 2016-2017, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp nhận tổng cộng 18 lưu học sinh 2 cán bộ Lào sang học tiếng Việt học sau đại học.

Hoạt động tiếp nhận lưu học sinh từ các tỉnh Nam Lào sang Trường Đại học Quy Nhơn học tiếng Việt để sau đó chuyển tiếp sang chuyên ngành đại học học sau đại học diễn ra từ năm học 2002 - 2003, đầu tiên 2 tỉnh Champasak, Attapư, những năm tiếp theo đến các tỉnh Sekong, Salavan. Công tác đào tạo đại học sau đại học cho lưu học sinh Lào nhằm mục đích góp phần thúc đẩy mối quan hệ cùng hợp tác phát triển giữa tỉnh Bình Định 4 tỉnh Nam Lào nói trên; qua đó, vun đắp thêm tình cảm hữu nghị truyền thống Việt - Lào...

ĐỒNG SINH

Nguồn: Báo Bình Định