ENGLISH

admin gửi vào T4, 11/02/2016 - 06:08
 
admin gửi vào T4, 11/02/2016 - 05:54
admin gửi vào T4, 11/02/2016 - 05:35
 Ngày 28/10/2016 Tại Hội trường B đã diễn ra chương trình Giao lưu giữa dịch giả,
admin gửi vào T3, 08/16/2016 - 21:08
ĐỂ TẢI KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ HÈ 2015 - 2016, NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY TẢI FILE [1] [1] http://nguvan.qnu.edu.vn/sites/default/files/KE%20HOCH%20THI%20PHU%202015-2016%20%28L%E1%BB%9Bp%20ss%20%C3%ADt%29.xlsx
admin gửi vào T5, 08/04/2016 - 16:53
   Quý thầy cô giáo xem bảng phân công giảng dạy HK I và HK II năm học 2016 - 2017 theo những đường dẫn dưới đây:
admin gửi vào T6, 07/22/2016 - 09:21
ĐỂ TẢI BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HK II, NĂM HỌC 2015 - 2016, XIN NHẤN VÀO ĐƯỜNG DẪN DƯỚI ĐÂY
admin gửi vào T4, 06/15/2016 - 15:55
Để tải danh sách, nhấn vào đường dẫn dưới đây:

Trang

admin gửi vào T3, 08/16/2016 - 21:08
ĐỂ TẢI KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ HÈ 2015 - 2016, NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY TẢI FILE [1] [1] http://nguvan.qnu.edu.vn/sites/default/files/KE%20HOCH%20THI%20PHU%202015-2016%20%28L%E1%BB%9Bp%20ss%20%C3%ADt%29.xlsx
admin gửi vào T5, 08/04/2016 - 16:53
   Quý thầy cô giáo xem bảng phân công giảng dạy HK I và HK II năm học 2016 - 2017 theo những đường dẫn dưới đây:
admin gửi vào T6, 07/22/2016 - 09:21
ĐỂ TẢI BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HK II, NĂM HỌC 2015 - 2016, XIN NHẤN VÀO ĐƯỜNG DẪN DƯỚI ĐÂY
admin gửi vào T4, 06/15/2016 - 15:55
Để tải danh sách, nhấn vào đường dẫn dưới đây:
admin gửi vào CN, 05/15/2016 - 12:08
     Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động quan trọng gắn liền với công tác đào tạo.

Trang